INFORMATIE OVER EN INSCHRIJVING ALS

GASTZANGER VOOR HET JUBILEUMCONCERT

Indien u zich wilt inschrijven als GASTZANGER, beantwoord dan svp ook de volgende vragen:

Geboortedatum (DD-MM-JJJJ):

Straat:

PC en plaats:

Telefoonnummer:

Zangles:

Stemgroep:

Koorervaring: