notulen van de eerste algemene ledenvergadering TOONKUNSTKOOR EMMEN 1946