BESTUUR

Voorzitter:
Louis Veldhuis (a.i.)

Penningmeester/vice-voorzitter:
Marion van den Berg

Secretaris:
Marja Stricker

informatie button knop secretaris TOONKUNSTKOOR EMMEN mailadres telefoonnummer

Ledenzaken:
Margriet Hoogeveen
Géa van der Wal

Concertorganisatie & KTKE:
Louis Veldhuis

PR:
Dick Vink 

Algemeen bestuurslid:
vacant