PROJECTKOOR MATTHÄUS PASSION

Bent u één van die enthousiaste amateurzangers/zangeressen die altijd al graag de Matthäus Passion van J.S.Bach wilde meezingen of dat opnieuw wil gaan doen? In Emmen wordt de Matthäus Passion jaarlijks uitgevoerd in de Grote Kerk door leden van TOONKUNSTKOOR EMMEN aangevuld met projectleden.

Afgelopen Goede Vrijdag 30 maart was het weer zover. Het projectkoor bestond dit keer uit 38 leden van TKE aangevuld met 25 projectleden

De volgende uitvoering vindt plaats op Goede Vrijdag 19 april 2019.
U kunt reeds nu uw interesse tonen door u op te geven door op onderstaande link op te klikken. Vanaf medio september 2018 zullen wij weer actief gaan werven.

In principe werkt het als volgt (vanaf medio september 2018):
U krijgt een bevestiging en een uitnodiging voor een korte stemtest door de dirigent. Er zijn 7 repetities gepland vanaf een nog nader te bepalen datum.

We zijn in het bijzonder op zoek naar tenoren en bassen.

Wilt u meer informatie of wilt u meedoen, klik dan HIER en vul het contactformulier in. Voor, doch uiterlijk op 15 oktober, krijgt u per mail bericht of u in aanmerking komt voor deelname.

Mocht aanmelding via contactformulier niet lukken dan kunt u zich ook via deze link aanmelden.