AANKOMENDE CONCERTEN

Goede Vrijdag 10 april 2020

Jubileumconcert 75 jaar TOONKUNSTKOOR EMMEN en 75 jaar vrijheid

Kijk voor de mogelijkheden om mee te zingen op onderstaande link:

GASTZANGERS GEVRAAGD

Goede Vrijdag 2 april 2021

Matthäus Passion van Bach.